o crkvi

Mi smo kao što nam to i ime govori, Hrišćanska Crkva. Verujemo da Biblija nije samo obična knjiga koju je lepo imati na svojoj polici pored drugih velikih i poznatih dela. Bibliju su pisali obični ljudi ali su bili inspirisani Božijim Duhom.

Prosto rečeno - Bog im je diktirao šta da pišu i zato verujemo da je ona Božija reč! Ni jedno pisano poznato delo nije ni približno Bibliji.Ne pripadamo ni jednoj denominaciji! Kao što je bilo pre 2000 godina kada je Isus došao. Oni koji su sledili Isusa nisu imali nikakvo posebno ime, posebno odelo niti su bili deo neke denominacije pošto tada one nisu ni postojale! Prvi vernici su jednostavno verovali u Isusa i sledili ga.

 

 

Službe
Imamo par Biblijskih časova tokom nedelje. Tada zajedno slavimo Boga kroz pesme koje Njemu upućujemo. Nakon toga proučavamo Bibliju u vidu predavanja. Pastor sa propovedaonice predaje. Bibliju proučavamo celu i ne naglašavamo ni jedan deo kao važniji od drugog. Sve je jednako važno!

 

 

Verujemo (Izjava vere)
Da je Isus Hrist jedini Put, Istina i Život i da niko ne može doći do Boga samo kroz veru u Isusa Hrista.
Svi smo grešni i ne postoji niko ko za sebe može reći da je pravedan i čist pred Njim, a ako to tvrdi onda laže samog sebe! Naš greh nas razdvaja od Boga i vodi u pakao! Jedini spas je Isus! Ko god veruje u Njega biće spašen od pakla.

 

Ukoliko želite više da saznate o nama, kao crkvi, možete to pročitati u knjizi "Obeležja" ("Calvary Chapel Distinctives"- Chuck Smith).
Knjigu možete naći u pdf formatu u našoj Arhivi Knjiga pod Medija ili na sledećem linku "Obeležja"

Pronađite Calvary Chapel Crkvu internacionalno.