Da li koristiš svoje talente?

Jovan 9:1-41

1. Mojsijeva 4:1-15