"Veliko poslanje" - Matej 28:18-20 - Gost: Jeremy Bair

Poslanica Filipljanima 2:1-11

Poslanica Filipljanima 1:12-30