arhiva video časova

1. Korinćanima

2. Korinćanima

Galaćanima

Efežanima

Filipljanima

Kološanima

1. Solunjanima

2 Solunjanima

1. Timoteju

2. Timoteju

Pismo Titu

Gosti i tematski časovi

Konferencija 'Vikend osveženja' - Feb. 2019