arhiva mp3 časova

STARI ZAVET

1. Mojsijeva

Uskoro

2. Mojsijeva

Uskoro

3. Mojsijeva

Uskoro

4. Mojsijeva

Uskoro

5. Mojsijeva

Uskoro

Jošua

Sudije

Uskoro

Ruta

Uskoro

1. Samuelova

Uskoro

2. Samuelova

1. Kraljevima

2. Kraljevima

1. Dnevnika

Uskoro

2. Dnevnika

Uskoro

Ezra

Nehemija

Estera

Job

Psalmi

Izreke

Knjiga Propovednika

Pesma nad pesmama

Isaija

Jeremija

Plač Jeremijin

Ezekilj

Danijel

Hosea

Joel

Amos

Avdija

Jona

Mihej

Naum

Uskoro

Avakum

Uskoro

Sofonija

Uskoro

Agej

Uskoro

Zaharija

Uskoro

Malahija

Uskoro

NOVI ZAVET

Matej

Uskoro

Marko

Luka

Uskoro

Jovan

Uskoro

Dela Apostolska

Rimljani

1. Korinćanima

1. Korinćanima (2017/18)

2. Korinćanima

2. Korinćanima (2018)

Galaćani

Galaćani (2018)

Efežani

Efežani (2018)

Filipljani

Filipljani (2019)

Kološani

Kološanima (2019)

1. Solunjanima

1. Solunjanima (2019)

2. Solunjanima

1. Timoteju

2. Timoteju

Titu

Filemonu

Jevrejima

Jakovljeva

1. Petrova

2. Petrova

1. Jovanova

2. Jovanova

3. Jovanova

Juda

Uskoro

Otkrivenje

KONFERENCIJA - SUBOTICA 2016

GOSTI I TEMATSKI ČASOVI

USKRŠNJA PORUKA - USKRS 2017

KONFERENCIJA U AUSTRIJI - 2017

KONFERENCIJA - VIKEND OSVEŽENJA - 2019

INDUKTIVNO PROUČAVANJE BIBLIJE